top of page

Exclusive Promotion

Placeholder Image

CHÍNH SÁCH PRE-ORDER VÉ

Để đánh dấu dịp mở cửa trở lại vào ngày 01/07 sau thời gian giãn cách vừa rồi, Go Kart Hanoi xin dành tặng các bạn ưu đãi siêu hời CHƯA- TỪNG - CÓ khi đặt trước vé.

Placeholder Image

TICKETS PRE-ORDER POLICIES

To mark the occasion of reopening on 1/7/2021 after the recent social distancing, Go Kart Hanoi would like to offer you an unprecedented promotion when making a reservation.

bottom of page